...

Zmiana w czwartkowym treningu Aikido dzieci młodszych.

2018, lip 17

Zmiana w czwartkowym treningu Aikido dzieci młodszych.

Czwartkowy (19.07.2018) trening dzieci młodszych wyjątkowo przenosimy na godzinę 16.50, będzie to trening łączony z grupą dzieci starszych.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.