...

Odwołane treningi Akro (08.10.2018)

2018, paź 8

Niestety w poniedziałek, 08.10.2018 musimy odwołać wszystkie treningi Akrobatyki na Bytkowie. Wstępnie planujemy „odrabianie” tych zajęć w sobotę, 20.10.2018. Szczegóły na treningach u trenera 😉 (a i tutaj pewnie też pojawi się info…)

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.