...

Odrabianie treningów AKRO

2018, paź 17

Zgodnie z zapowiedzią odrabiamy treningi AKRObatyki odwołane w poniedziałek, 8 października.

Zapraszamy w sobotę, 20 października:

  • grupa M1 (młodsza) o godz. 12.30
  • grupa S1 (starsza) o godz. 13.30.

Do zobaczenia na macie!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.