...

Wizyta Joe Thambu Shihan i odwołane treningi

2018, lis 28

W związku z wizytą Joe Thambu Shihan w naszym bytkowskim dojo w czwartek, 29.11.2018, wszystkie regularne treningi Aikido tego dnia są odwołane. O terminach „odpracowania” poinformujemy na późniejszych treningach.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.