...

Odwołane treningi AKRO (07-08.12.2018)

2018, gru 7

Z przykrością informujemy, że z powodu choroby trenera musimy odwołać wszystkie treningi Akrobatyki w piątek (07.12.2018) i sobotę (08.12.2018).

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.