...

2. Bumeikanowy wieczór filmowy

2019, kwi 26

Pojawiła się dziwna zależność między naszymi filmowymi wieczorkami a prognozą pogody. Dzisiaj pięknie, ale na sobotę, 27.04.2019 zapowiadane jest załamanie pogody. Dlatego też, tego dnia na godz. 19.00 zapraszamy na 2. bumeikanowy wieczór filmowy do naszego bytkowskiego dojo. Otwieramy 15 min przed seansem.

Tym razem spontaniczność mniejsza bo z 30-godzinnym wyprzedzeniem 😉 „Tajemniczość” też będzie mniejsza jeśli zdradzimy, że tym razem zajmiemy się „stomatologią weterynaryjną” wg Jacka z Londynu 😉

Zapraszamy bumeikanowe dzieci, młodzież i dorosłych. Znajomych królika też zapraszamy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.