...

Aikidowo aktywne wtorki

2019, maj 14

W czwartek, 16.05.2019, odwiedzają nas wyjątkowi goście: Joe Thambu Shihan, 8 dan (Melbourne, Australia) i Robert Mustard Shihan, 8 dan (Vancouver, Kanada)!

W związku z tym przypominamy, że tego dnia wszystkie regularne treningi Aikido są odwołane!!!

Tak jak zapraszaliśmy już wcześniej na aikidowo aktywne wtorki (14.05.2019.i 21.05.2019) dzieci mogą przychodzić w tych dniach na „podwójne” treningi, tzn:

– dzieci z grup B4 (trening 15.30-16.15) i B3 (trening 16.20-17.05)  mogą przyjść na obydwa wymienione tu treningi.

– dzieci z grup B2 (trening 17.10-18.10) i B1 (trening 18.15-19.15)  mogą przyjść na obydwa wymienione treningi.

Zapraszamy!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.