...

Wyjątkowy trening Aikido

2019, maj 15

Przypominamy, że w czwartek (16.05.2019) odbędzie się w naszym bytkowskim dojo wyjątkowy trening Aikido. Odwiedzi nas 2 legendarnych nauczycieli Aikido: Robert Mustard Shihan (Kanada) i Joe Thambu Shihan (Australia). Dzieci mają swój trening w godz. 17.15-18.45 zaś młodzież i dorośli 19.00-21.00.

Wszystkie regularne treningi Aikido Yoshinkan (te widniejące w naszym codziennym grafiku) są w tym dniu odwołane!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.