...

Odwołany środowy trening Akro grupy M2

2019, maj 28

Przypominamy, że w środę, 29.05.2019 trening Akro grupy M2 o godz. 16.00 jest odwołany. Pozostałe treningi tego dnia odbędą się bez zmian.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.