...

Grafik treningów AKRO – poprawka

2019, wrz 19

Ciągle się docieramy i staramy się stworzyć harmonogram optymalny. Stąd kolejna zmiana i przesunięcie o godzinę sobotnich treningów.

W tym grafiku pojawia się także światełko w tunelu dla osób chcących się do nas dołączyć. Od 5 października planujemy start nowej grupy starszej (S4) – dzieci w wieku 9-13 lat. Niestety na chwilę obecną grupa ta będzie miała treningi tylko 1 raz w tygodniu, ale 1,5 godz.

W dalszym ciągu pracujemy nad otwarciem wyczekiwanej grupy dzieci młodszych…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.