...

Bumeikan wraca po feriach

2020, sty 27

Wiemy… ciężko. Wszędzie mówią o tym jak to zaczynają się ferie zimowe a nasze, śląskie, to już historia 🙁

Tym bardziej zakręconym osobom, przypominamy, że w związku z powyższym od dzisiaj (poniedziałek, 27.01.2020) wracamy do naszego regularnego klubowego harmonogramu treningów!

Do zobaczenia na macie!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.