...

Pandemia i składki

2020, mar 26

Drodzy członkowie Klubu Sportowego Bumeikan,
Szanowni Rodzice naszych Najmłodszych Członków,

Sytuacja związana z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa dotknęła wszystkich. Co gorsza nikt nie jest w stanie przewidzieć jak długo będziemy borykać się z tym problemem, ale na pewno skutki tej epidemii będziemy odczuwać jeszcze długo.

Jak wiecie klub nasz jest stowarzyszeniem działającym non-profit a wszystkie swoje przychody przeznacza na realizację bieżących celów statutowych. Ze względu na niewielką wysokość składek i ciągłą formę prowadzonej działalności nie byliśmy w stanie gromadzić kapitału rezerwowego do wykorzystania na czarną godzinę jaka właśnie nadeszła.

W związku z obowiązującymi przepisami, bazując na zdrowym rozsądku i odpowiedzialności, nie możemy aktualnie organizować treningów dla naszych członków. Niestety stałe koszty i zobowiązania finansowe, jakie ciążą na klubie, nie zostają zawieszone ani anulowane…

Przypominamy o możliwości skorzystania z opłacania miesięcznej składki podtrzymującej członkostwo w wysokości 25zł (Regulamin opłacania składek członkowskich, część 4). Wszystkim osobom, które dobrowolnie zechcą i będą w stanie opłacać składkę pełnej wysokości będziemy niezmiernie wdzięczni. Wasze wsparcie pomoże nam pokryć zobowiązania związane z czynszami, ubezpieczeniami, należnościami do US i ZUS, pracownikami i administracją…

Postaramy się mieć jak najlepszą pozycję startową, kiedy tylko dostaniemy zielone światło do wznowienia naszej codziennej działalności!

Informujemy również, że na chwilę obecną optymistycznie patrzymy w przyszłość i nie wprowadzamy żadnych zmian  w harmonogramie naszego letniego obozu.

Zarząd Klubu Sportowego Bumeikan

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.