...

Aikido w Katowicach

2020, wrz 28

Przypominamy, że już 2 października wracamy z treningami Aikido Yoshinkan do katowickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 (ul. Graniczna 46, os Paderewskiego). Przerwa była długa więc rozruch będzie spokojny 😉

Treningi odbywają się wg następującego harmonogramu:

  • 16.30-17.15 – dzieci w wieku 6-9 lat w tym ubiegłoroczna grupa najmłodsza (białych pasów);
  • 17.30-18.30 – dzieci powyżej 10 lat i ubiegłoroczna grupa kolorowych pasów;
  • 18.45-20.15 – młodzież i dorośli (w tym osoby „nowe” – początkujące)

Zapraszamy!

Uwaga: wejście na teren szkoły od strony ul. Granicznej (przez bramę z naszym szyldem) bezpośrednio do szatni i na salę gimnastyczną. Drzwi naprzeciwko wejścia do “dużej” hali sportowej.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.