...

Ograniczone wejście na obiekty

2020, paź 5

Przypominamy, że w związku z trwającą wyjątkową sytuacją pandemiczną, rodziców, opiekunów i osoby towarzyszące ćwiczącym obowiązuje zakaz wstępu do obiektów, gdzie prowadzone są zajęcia czyli wchodzą tylko osoby ćwiczące.

Wyjątek stanowi konieczność złożenia podpisów na dokumentach rejestracyjnych do klubu. W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. 
Zakaz dotyczy zarówno bytkowskiego „Dojo” jak i szkoły w Katowicach.
Powyższe ograniczenia zostały wprowadzone w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób ćwiczących, kadry i odwiedzających (odprowadzających). Mamy nadzieję, że spotka się to z Waszym zrozumieniem i prosimy o przestrzeganie ww. ograniczeń do odwołania.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.