...

Obostrzeń cd.

2021, mar 29

Przestajemy nadążać już za kolejnymi rozporządzeniami. Ostatnie, mimo naszych usilnych starań związanych z przystąpieniem do PZPL, skutecznie odcięło nas od możliwości ćwiczenia w naszych obiektach. Sport, do 9 kwietnia, przeznaczony jest tylko dla zawodowców…

Odmrożenia pewnie następować będą stopniowo i mam nadzieję, że wtedy nasze „balansowanie na linie” przyspieszy nasz i Wasz powrót na matę.

Trzymajcie formę. Korzystajcie z wiosny. Bądźcie pozytywni!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.