...

Czekamy do 18 kwietnia

2021, kwi 12

Czekamy do 18 kwietnia ze wznowieniem wszystkich naszych treningów.

Ostatnie obostrzenia przeciwcovidowe skutecznie nas uziemiły i nic na to nie poradzimy…

Czekamy do środy, 14 kwietnia kiedy to mają zostać podane nowe szczegóły dot. obostrzeń.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.