...

Aikido w Katowicach dla dorosłych ciągle przesunięte

2021, maj 17

Treningi Aikido w Katowicach dla dorosłych ciągle przesunięte odrobinę w czasie. Zaczynamy 18.35 kończymy 19.45. Zarówno w poniedziałek jak i piątek. I tak prawdopodobnie do 28. maja. I, niestety, ciągle dla zrzeszonych w PZPL.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.