...

Małe zmiany w godzinach piątkowych treningów AKRO

2021, cze 11

Uwaga! Wyjątkowo musimy wprowadzić małe zmiany w godzinach treningów AKRO w piątek, 11.06.2021r. Zapraszamy:

  • grupę A5 i A4 razem o 15.30-16.30
  • grupa A2 16.45-18.00
  • grupa A1 18.15-19.30
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.