...

14 Otwarte Mistrzostwa Polski Iaido i Jodo

2022, maj 17

Wróciliśmy z 14 Otwartych Mistrzostw Polski Iaido i Jodo!
Złoto dla Łukasza w kategorii godan iaido, zdane egzaminy Janka na 1 dan iaido oraz Romana na 1 kyu iaido. Całkiem owocny weekend! Gratulacje!
Podziękowania dla klubu Butokukan oraz Komisjom Iaido i Jodo (Polski Związek Kendo) za rewelacyjną organizację, jak i wszystkim uczestnikom za świetną atmosferę.
I stukrotne dzięki dla Mieszko za słodkości 😉
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.