...

Odwołane treningi AIKIDO dla dzieci

2022, lip 30

Pomimo deklarowanej sporej frekwencji na treningach grupy dziecięcej ostatnio pojawiała się tylko jednoosobowa reprezentacja z gr. najmłodszej.
Ponieważ na sierpień zapowiedziana była jeszcze mniejsza frekwencja postanowiliśmy odwołać w sierpniu trening dziecięce.
Oczywiście odpowiednio wcześniej prześlemy informacje o nowym sezonie.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.