...

WAŻNE INFO DLA GRUP AIKIDO (również nowi)

2023, wrz 5

WAŻNE INFO DLA GRUP AIKIDO (również nowi)

We wtorek, 05.09.2023 w siemianowickim Dojo przy ul. Niepodległości 20 rozpoczynamy nowy sezon treningowy dla grup AIKIDO.

Informację do jakich grup zostały przydzielone wasze dzieci dostaliście Państwo w wiadomości meilowej.

AIKIDO RODZINNE nastąpiła zmiana w godzinie rozpoczęcia treningu !!! Zajęcia w tym sezonie rozpoczynają się o godz. 17.30.

Zgodnie z wcześniejszą informacją, w tym tygodniu nie możemy jeszcze wejść na salę w Katowicach. Czekamy na informację od dyrekcji. Jak tylko zostanie wszystko ustalone poinformujemy wszystkich o godzinach rozpoczęcia treningów w Katowicach.

Poniżej przedstawiamy grafik dla grup AIKIDO w Bytkowie na nadchodzący sezon 2023-2024

Do zobaczenia w dniu dzisiejszym na treningu !!!

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.