...

Nieodpłatne treningi dla dzieci uciekających z Ukrainy

Dzisiaj z różnych stron i w różny sposób nadchodzi pomoc dla Ukrainy i osób, które musiały uciekać przed wojną. Nie możemy bezpośrednio pomóc „tam”, ale „tutaj” chcielibyśmy dać odrobinę normalności dzieciom, które w poszukiwaniu bezpieczeństwa zmuszone były do...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.