...

Przerwa świąteczna

Od Świąt Bożego Narodzenia do Nowego Roku mamy aiki- i akro- treningową przerwę. Wyzdrowiejcie wszyscy w tym czasie! Wracamy na matę 2 stycznia 2023(!!!)
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.