...

Wyjątkowy trening Aikido

Przypominamy, że w czwartek (16.05.2019) odbędzie się w naszym bytkowskim dojo wyjątkowy trening Aikido. Odwiedzi nas 2 legendarnych nauczycieli Aikido: Robert Mustard Shihan (Kanada) i Joe Thambu Shihan (Australia). Dzieci mają swój trening w godz. 17.15-18.45 zaś...

Majowe seminarium Aikido

Już wkrótce długo oczekiwane wydarzenie Aikido Yoshinkan organizowane przez Shudokan Aikido Polska! W dniach 18-19 maja 2019 odbędzie się seminarium pn. „30 lat przyjaźni” z dwoma legendami Yoshinkan Aikido: Shihanem Joe Thambu (8 dan) oraz Shihanem...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.